Ale nan kontni prensipal la

Prizon Vyòl Eliminasyon Lwa (PREA) politik

PREA se yon lwa federal ki te adopte an 2003 ki te kreye pou elimine abi seksyèl, asèlman seksyèl, ak vanjans nan enstalasyon anprizònman; tou de jivenil ak granmoun. Nòm final jivenil yo te bay sou 17 me 2012.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Prizon Vyòl Eliminasyon Lwa (PREA) politik zewo tolerans PDF Tout rezidan yo admèt nan JJSC dwe fè tès depistaj pou potansyèl “viktim vilnerabilite” (VV) ak/oswa “konpòtman seksyèlman agresif” (SAB) nan 72 èdtan apre arive rezidan an nan JJSC, epi apre sa, omwen chak 90 jou pandan tout prizon rezidan an. Septanm 26, 2017
Top