Ale nan kontni prensipal la

Aplikasyon Egzanpsyon Homestead

Egzanpsyon Homestead la diminye pòsyon taksab nan estimasyon pwopriyete w la pa $80,000 si ou posede yon kay nan Philadelphia epi itilize li kòm rezidans prensipal ou. Pwopriyetè kay yo pral tipikman sove jiska $1,119 chak ane ak Homestead kòmanse nan 2023.

Yon fwa nou aksepte aplikasyon Homestead ou, ou pa janm bezwen re-aplike, sof si papye kay ou chanje.

Ou ka ranpli aplikasyon an sou entènèt, oswa enprime youn nan fòm aplikasyon yo epi voye yo pa lapòs bay:

Vil Philadelphia
Depatman sou revni Ameriken
PO Box 52817
Philadelphia, PA 19115

Ou dwe posede pwopriyete a ak ap viv nan li kòm rezidans prensipal ou a kalifye. Si ou pa kalifye ankò pou Egzanpsyon Homestead la, ou dwe ranpli fòm chanjman/retire a.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Aplikasyon Egzanpsyon Homestead — PDF angle Itilize fòm sa a pou aplike pou Egzanpsyon Homestead la sou Taks Imobilye ou. Janvye 16, 2024
Aplikasyon Egzanpsyon Homestead - Panyòl PDF Utilice este formulario para solicitar la Exención Impositiva a su Impuesto sobre la Propiedad. Janvye 16, 2024
Homestead Egzanpsyon Flyer PDF Flyer enfòmasyon sou pwogram Egzanpsyon Homestead la. Yon lang panyòl vèsyon pipiti de youn se nan paj 2. Janvye 16, 2024
Homestead Co-op aplikasyon fòm kslso Administratè Co-Op ta dwe ranpli epi soumèt fòm sa a ansanm ak aplikasyon anyèl yo sou entènèt. Fevriye 24, 2023
Aplikasyon Egzanpsyon Homestead (Vyetnamyen) PDF Xin vui lòng sdpung mu đn nn p dng chưnh Min Thunhà ca vưc. Fevriye 23, 2022
Homestead Egzanpsyon aplikasyon (franse) PDF Utilisez ce formulaire pour demander un allégement de vos tax foncières à travers le programme Homestead Exemption. Fevriye 23, 2022
Aplikasyon Egzanpsyon Homestead (ayisyen) PDF Itilize fòm sa a pou aplike pou Egzanpsyon Homestead sou Taks sou Imobilye ou - Ayisyen Fevriye 23, 2022
Homestead Egzanpsyon (Arab) PDF استخدم هذا النموذج للطلب بحصانة المساكن لضرائبك العقارية Fevriye 23, 2022
Homestead Egzanpsyon aplikasyon (Chinwa) PDF - Fevriye 23, 2022
Homestead Egzanpsyon aplikasyon (Ris) PDF Для участия в програме Homestead Egzanpsyon, воспольнайтения бланком заявления. Fevriye 23, 2022
Top