Ale nan kontni prensipal la

Dat limit finans kanpay, gid, ak règleman

Kandida pou biwo ochwa Vil la dwe ranpli egzijans Lwa Finans Kanpay Vil la jan yo entèprete nan Règleman 1. Komisyon Konsèy la nan Etik te bay resous yo nan paj sa a ede kandida yo ak komite yo konfòme yo avèk egzijans sa yo.

Top