Ale nan kontni prensipal la

Biznis materyèl kontak

Depatman Komès se katalis ekonomik la pou vil la nan Philadelphia, ede biznis kòmanse, grandi, ak boujonnen. Komès mennen efò kontak biznis ansanm ak patnè devlopman ekonomik ak òganizasyon katye nan tout vil la.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Ekip Aksyon Biznis Majistra a Kat postal Depatman Komès PDF Depatman Komès ede antreprenè kòmanse, grandi, ak opere yon biznis nan Philadelphia. Nou pale plizyè lang biznis sèvis administratè sont bien nan plizyè kalite biznis yo ede antrepwenè pou tout aspè yo fè biznis nan Philadelphia ak koneksyon yo pou resous disponib. Jiyè 8, 2024
Ranfòse Pwogram Biznis ou Flyer Depatman Komès PDF Vil la nan Philadelphia lanse wonn nan dènye nan ranfòse biznis ou, yon pwogram ede biznis istorikman defavorize grandi, jwenn nouvo kontra, ogmante revni, ak kreye travay pou Philadelphians. Nou ankouraje biznis ki kalifye ki ap chèche kontra Vil yo pou aplike pou. Yon biznis ki kalifye dwe gen revni anyèl de $350,000 oswa plis. Y ap evalye chak aplikasyon ki baze sou enpak ak posibilite plan kwasans yo. Jiyè 8, 2024
Pwogram Amelyorasyon devan boutik Flyer nan lang angle ak Panyòl PDF Pwogram Amelyorasyon devan boutik la ede anbeli vize koridò komèsyal yo. Biznis ak pwopriyetè pwopriyete yo ka kalifye pou resevwa lajan sibvansyon pou amelyorasyon fasad. Jiyè 8, 2024
Biznis Sekirite Kamera Pwogram Flyer nan lang angle ak Panyòl PDF Pwogram Kamera Sekirite Biznis la ankouraje biznis yo enstale kamera siveyans eksteryè sou pwopriyete komèsyal yo. Pwogram nan ap chèche ogmante sekirite pou achtè, anplwaye ak rezidan yo. Jiyè 16, 2024
Komèsyal Imobilye Akizisyon Pwogram Prè Flyer nan lang angle ak Panyòl PDF Pwogram Komèsyal Imobilye Akizisyon Prete (CREAL) ede ti biznis yo nan zòn ki ba ak modere revni achte pwopriyete. Pwogram nan ankouraje pwopriyetè avantaj epi li ede bati richès jenerasyon nan mitan pwopriyetè biznis. Jiyè 8, 2024
Philadelphia Business Lending Network Incentive Grant Pwogram Flyer nan lang angle ak Panyòl PDF a Philadelphia biznis Prêt rezo (PBLN) se yon sèvis ki permet pwopwiyetè biznis pou te ekspwime enterè nan finansman pou yon gwoup ki gen plis pase 35 Enpwofitab bank, pou pwofi bank, ak lòt financement ak yon fòm. Pa gen okenn pri pou aplike pou. Jiyè 8, 2024
Travay Kalite Pwogram Youn Pager PDF Pwogram Travay Kalite (QJP), yon fon ki envesti nan biznis ki kalifye ki kreye nouvo opòtinite travay a plen tan ki peye yon salè k ap viv epi ki gen ladan benefis asirans sante pou rezidan Philadelphia. Out 10, 2023
Vize Sekirite Biznis Kamera Flyer Depatman Komès PDF Pwopriyetè biznis nan Frankford Avenue, 52nd Street, Nò 22nd Street, 60th Street, Woodland Avenue ak Broad, Germantown & Erie koridò komèsyal yo kalifye pou kamera sekirite gratis sou pwopriyete komèsyal yo. Biznis k ap patisipe yo dwe anboche yon kontraktè kamera sekirite nan yon lis apwouve ki disponib sou entènèt. Jiyè 8, 2024
Sèvis Taks Gratis pou Biznis Depatman Komès (an Anglè) PDF Depatman Komès ofri sèvis taks gratis pou ti biznis yo atravè Pwogram Asistans Teknik Biznis (BTAP). Pwogram BTAP la asosye avèk kabinè avoka kontablite pwofesyonèl pou bay sèvis taks sou biznis gratis. Kantite total asistans ki disponib nan sèvis sa a limite, rive kounye a. Sèvis ki disponib atravè pwogram BTAP la gen ladan preparasyon taks biznis, kontabl ak sèvis kontablite. Jiyè 8, 2024
Top