Ale nan kontni prensipal la

Refize pakin rezève pou moun ki gen andikap dokiman apèl

Otorite pou Gare Philadelphia pèmèt moun ki gen yon andikap fizik grav pou aplike pou yon zòn pakin rezève. Nenpòt moun ki gen yon plak lisans fizikman andikape oswa pankat kalifye pou pake nan zòn nan.

Si yo te refize aplikasyon w lan pou yon plas pakin rezidansyèl pou yon moun ki gen andikap, ou ka itilize fòm sa a pou fè apèl kont desizyon an. Biwo Revizyon Administratif la te kreye tou konsèy pou prepare pou odisyon apèl ou an.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Aplikasyon pou fè apèl nan refi nan pakin rezève rezidansyèl pou moun ki gen andikap PDF Sèvi ak fòm sa a pou fè apèl kont yon petisyon refi pou rezève pakin rezidansyèl sou-lari pou moun ki gen andikap. Septanm 27, 2023
Preparasyon pou docx odisyon apèl ou Aprann plis sou fason pou prepare pou yon odisyon k ap vini pou fè apèl kont yon plas pakin ki refize rezève pou moun ki gen andikap. 26 Me, 2023
Top