Ale nan kontni prensipal la

Komisyon ak konsèy

Aprann sou travay Komisyon Konsiltatif Jistis Anviwònman Philadelphia ak Konsèy Konsiltatif Règleman Manje a.

Komisyon Consultatif jistis anviwònman Philadelphia

Komisyon Konsiltatif Jistis Anviwònman Philadelphia (PEJAC) ap travay pou asire ke tout rezidan Philadelphia yo gen yon kominote ki ka viv, gratis nan toksin anviwònman ak danje. Sa vle di:

  • Netwaye lè, peyi, ak dlo
  • Healthy, fre, ak kilti ki apwopriye manje
  • Kay, travay, ak katye gratis nan polyan ak toksin
  • Kominote ki rezistan a enpak chanjman nan klima, tankou inondasyon ak chalè ekstrèm

PEJAC mete aksan sou lidèchip ak opinyon pa moun ki pi afekte pa enjistis anviwònman an, tankou kominote ki pi ba-richès ak kominote nan koulè.

Komisyon an konsiste de rezidan Philadelphia ki bay rekòmandasyon bay Majistra a, Konsèy Minisipal, ak ajans Vil:

Bhaskar

Pòl Devine Bottone

Mariel Diana Featherstone

Ebony Griffin-Guerrier

Joyce Lee

Su Ly

Carolyn Moseley

Kermit

Gabriella Gabriel Paez

Syreeta Thomas

 

Pou plis enfòmasyon, imèl ejac@phila.gov.


Konsèy Consultatif politik manje

Konsèy Konsiltatif Règleman Manje Philadelphia (FPAC) pote rezidan yo ansanm pou kreye yon sistèm manje ki pi jis.

FPAC ap travay pou:

  • Retire baryè yo nan sistèm manje nou an ki kenbe nou nan pran chaj nan manje nou an, peyi, ak travay.
  • Ankouraje lidèchip FPAC pa Nwa, Brown, Endijèn, pòv, ak moun ki majinalize.
  • Chanjman politik ki defann sipremasi blan ak opresyon nan sistèm manje nou an.

Biwo Sustainability kay FPAC pa ranmase lajan, jere anplwaye yo, ak sere resous yo. Pou plis enfòmasyon, vizite sit entènèt FPAC a.

Top