Ale nan kontni prensipal la

Granparan adoptif

Sipòte elèv pre-K ak lekòl elemantè nan sèvis volontè nan salklas atravè Philadelphia.

Osijè de

Atravè pwogram Granparan Foster la, granmoun aje yo ka rete aktif lè yo sèvi jèn nan kominote yo.

Pwogram sa a se yon pati nan kò a Senior ak finanse pa Kòporasyon an pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè. Pwogram Philadelphia a se youn nan pi ansyen ak pi gwo nan kalite li yo.

Opòtinite pou granmoun aje

Si ou vin yon Grandparent Foster, ou pral sèvi kòm volontè 15-40 èdtan nan yon semèn nan yon anviwònman salklas. Volontè yo touche yon salèr ak sèvi nan pwogram Pre-K ak lekòl elemantè nan tout vil la.

Opòtinite pou sit lame

Sit edikatif yo ka aplike pou òganize pwogram Foster Grandparent la gratis. Pou aplike, sit ou oswa pwogram ou an ta dwe sèvi timoun ki gen laj 3—7.

Konekte

Adrès
Youn Parkway Building
151 Arch Street, FL3
Philadelphia,
Pensilvani 19102
Imèl FGP@phila.gov
Sosyal

Aplike yo dwe yon Granparan adoptif

1
Detèmine si ou kalifye pou sèvi.

Pou patisipe nan pwogram Grandparent Foster la, ou dwe:

 • Fè laj 55 an oswa plis.
 • Gen yon revni limite.
 • Kapab sèvi kòm volontè 15-40 èdtan chak semèn.
 • Viv nan Philadelphia.

Ou ta dwe tou:

 • Jwi travay ak timoun ki gen laj 3-7.
 • Se pou ou vle sèvi kòm volontè anba sipèvizyon nan yon sal klas.
 • Kapab bay yon sèl-on-one atansyon a elèv yo asiyen ou yo.
2
Patisipe nan yon sesyon enfòmasyon pou aprann plis ak konfime kalifikasyon ou.

Ranpli fòm enterè a ak yon manm pèsonèl la pral an kontak sou sesyon enfòmasyon an. Ou pral bezwen pote ID leta bay ou oswa lisans, osi byen ke prèv revni.

3
Konsantman nan yon chèk background.

Nou pral kouri sa a chèk background nan pa koute ou. Li pral gen ladan baz done sa yo:

 • Pennsilvani pitit abize istwa autorisation
 • Pennsilvani eta Lapolis kriminèl dosye chèk
 • FBI kriminèl istwa jan nou koumanse tcheke
 • Nasyonal Seks Delenkan sit entènèt piblik
4
Patisipe nan yon oryantasyon epi kòmanse sèvis ou.

Aplike yo dwe yon sit lame

Nou toujou ap chèche lekòl, pwogram Pre-K, ak pwogram apre lekòl pou òganize volontè Foster Grandparent nou yo. Pou aplike, ranpli sondaj la enterè sit lame. Nou pral an kontak ak pwochen etap yo.

Top