Ale nan kontni prensipal la

Gid pou yon kat karakteristik andikap nan Philadelphia

Biwo Majistra a pou Moun Andikap, Biwo Direktè Managing, ak Philly Counts te fè patenarya pou kreye yon kat karakteristik andikap nan Philadelphia.

Nan kat la, ou ka ajoute kouch, ki gen ladan katye yo, distri Konsèy Minisipal, ak plis ankò yo wè done andikap espesifik nan zòn jeyografik sa yo. Ou kapab tou wè kouch adisyonèl ki gen laj, ras, ak gwoup etnik. Done kat la soti nan Sondaj Ameriken Kominote Biwo Resansman Ameriken an.

Gade gid antrènman an nan paj sa a pou aprann plis anvan ou eksplore kat la.

Top