Ale nan kontni prensipal la

Avi anplwayè Kredi Enpo sou Revni (EITC) (EITC)

Kredi Taks sou Revni Touche (EITC) se yon ranbousman taks federal pou moun k ap travay ak fanmi ki satisfè sèten egzijans kalifikasyon. Anplwayè nan Philadelphia oblije bay anplwaye yo enfòmasyon sou EITC a lè yo bay W-2, 1099, oswa fòm konparab pou yon ane taks.

Anplwayè ka telechaje feyè notifikasyon ki anba a epi distribye li bay anplwaye yo pou satisfè kondisyon an.

Non Deskripsyon Lage Fòma
EITC ak egzijans avi ranbousman taks sou salè pou patwon yo PDF Enfòmasyon sou egzijans pou biznis yo konsènan enfòme anplwaye yo konsènan Kredi Taks sou Revni Touche (Earned Income Tax Credit, EITC) ak pwogram ranbousman taks sou revni ki baze sou salè. Janvye 4, 2024
2023 EITC notifikasyon feyè (ofisyèl) PDF Flyer enfòmasyon sou kalifikasyon 2023 EITC pou patwon yo bay anplwaye yo nan 2024. Sa a se patwon yo feyè ofisyèl dwe bay anplwaye yo. Janvye 10, 2024
2023 EITC notifikasyon feyè (Panyòl) PDF Folleto informativo sobre la elegibilidad para EITC de 2023 para empleadores entregar a sus empleados en 2024. Este el folleto oficial que empleadore y empresas tienque dar a sus empleados. Janvye 10, 2024
Top