Ale nan kontni prensipal

Biwo Patenarya Reentry

Abilite rezidan retounen, òganizasyon patnè, ak piblik la entèwonp sik nan mal ak bati kominote pwospere.

Biwo Patenarya Reentry

Ki sa nou fè

Biwo Patenarya Reentry (ORP) elve epi òganize efò reantre nan tout vil la lè li sèvi kòm sant Vil la pou referans, resous, ak antrènman.

Objektif yo nan Biwo pou Reentry Patenarya yo se:

  • Mete yon vizyon klè ak direksyon pou yon apwòch mezirab nan tout vil la amelyore rezilta reentry.
  • Kondwi ak soutni yon nivo san parèy nan kowòdinasyon ant gouvènman lokal la, lòt patnè gouvènman an, founisè sèvis, edikasyon ak pwogram antrènman, anplwayè, ak manm kominote a.
  • Asire ke City re-antre inisyativ yo rechèch- ak done-kondwi.

Men kèk egzanp sou inisyativ jere oswa anplwaye pa Biwo pou Patenarya Reentry gen ladan Kowalisyon an Reentry Philadelphia ak Sant Resous Katye.

Konekte

Adrès
1425 Arch Street
Premye Etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl orp@phila.gov
Telefòn: (215) 683-3370

Mande sipò reentry pa telefòn

Ranpli fòm sa a ak anplwaye ORP ap rele ou pou bay enfòmasyon ak koneksyon.

Pwogram nou

Lidèchip

Assata Thomas headshot
Thomas Assata
Direktè Egzekitif
Plis +

Anplwaye

Non Tit travay Telefòn #
John Dennis Reentry Transitional Case Manager
(215) 685-0775
DuShawn King Data Manager
(215) 685-0776
Khalil Morrison Client Services Manager
(215) 683-3387
Ishaq Samai Assessment and Referral Specialist
(215) 683-3385
Pam Superville Deputy Director
(215) 683-3384
TJ Von Oehsen Philadelphia Reentry Coalition Coordinator
(215) 685-0779
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top