Thành phố Philadelphia cam kết cung cấp cho tất cả cư dân và khách đến thăm trải nghiệm của người dùng siêu việt khi thăm website Phila.gov. Do đó hiện nay chúng tôi đang làm công việc cung cấp nội dung đã được dịch với chất lượng cao trên website của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của những cư dân và khách đến thăm không biết tiếng Anh của chúng tôi.

Chúng tôi đã bỏ phần mềm dịch thuật ra khỏi website của Thành phố trong khi chúng tôi dùng các biên dịch viên để dịch các phần nội dung lựa chọn trên website. Toàn bộ nội dung đã được dịch sẽ được đưa lên trang chủ của sở khi đã hoàn thiện.

Thành phố Philadelphia có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật thông qua chương trình Global Philadelphia của mình. Xin hãy liên hệ trực tiếp với sở để xem hiện dịch vụ này có không nếu trong giai đoạn này quý vị cần thông tin đã được dịch. Nếu quý vị cần thêm trợ giúp hay có gì cần hỏi, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: GlobalPhiladelphia@phila.gov

Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện có thể do việc này gây ra.

Xin cám ơn quý vị.